© 2017 by Hyra.no. Proudly created with Wix.com

Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av Åndsverksloven.
Det er forbudt å kopiere fra dokumentet uten etter forutgående, skriftlig samtykke fra Hyra As.

Webmaster: Sofie Marcelie Hopshaug-Bakke.

                                                                                                                                                                                         Edited: 04.02.2020

INFO OG TEKNISKE DATA

VITALE MÅL

Hyra minigarngreier 400

Nettovekt: 15kg

Maksvekt: 18kg med dreiesleideventil og dreibart oppheng.

Rullens bredde: 40cm

Utvendig bredde: 52cm, bredde med motor: 64cm

Høyde på greieren: 24cm, med oppheng: 44 cm

Minigarngreieren er oppbygd i aluminium og syrefast stål.